Sitemiz yeni bir script ile devreye alınmıştır

Tüm üyelerimizin parolaları özel bir yöntemle şifrelendiği için tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından dolayı, sitemizden yeni bir parola belirlemeniz gerekmektedir.
Hiç bir üyemizin mağdur olmaması için, eski sitemizi bir süre ExcelDosyalari.Com adresinde muhafaza etmekteyiz. Aynı bilgileriniz ile ExcelDosyalari.Com adresinden giriş yapabilirsiniz.
Parola Sıfırlama

geometri

 1. 5

  Geometri - Çember & PIZZA Teoremi v1

  PİZZA Teoremi Çember içerisindeki bir P Noktası ile Çember, EŞİT Yay Uzunlukları olacak şekilde 8, 12, 16, 20,….. Eşit dilimlere bölündüğünde Dilimlerin Alanlarında TEK Numaralı Dilimler Toplam Alanı = ÇİFT Numaralı Dilimler Toplam Alanı bağıntısı mevcuttur. H Sayfasında ise grafik...
 2. 5

  Geometri - Elips Konstruksiyonu v1

  O(0, 0) merkezli ve a yarıçaplı çember üzerinde hareketli P Noktası ile Çemberin Çap doğrusuna paralel ve merkezden d mesafe uzaklıkta bir doğru veriliyor. P Noktası Çember üzerinde hareket ettikçe, P Noktasının Paralel doğru üzerindeki dik izdüşüm noktası olan Q Noktasından geçen PQ...
 3. 5

  Geometri - Çember-Doğru Kesişimi V1

  Çember-Doğru kesişim noktalarının bulunması ile ilgili Grafik EK tedir. Çember ile P Noktasından geçen ve belirli bir eğim açısına sahip olan doğrunun kesişimi ile ilgili olarak Kesişim Noktası Formülünden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile çözüme yönelik bir dosya (dosyada...
 4. 5

  Geometri - Çember-Çember Kesişimi V1

  Geometri ile ilgili olarak bazı çalışmalarımı paylaşmak istedim. Belirtmeliyim ki, Makro konusunda acemi düzeyindeyim... Çember-Çember kesişim noktalarının bulunması ile ilgili Grafikler EK tedir a - Genel anlamda hazırlanmış ve gerek formüllerle ve gerekse KTF ile çözümlerin yer aldığı...
 5. 5

  Geometri - Doğru-Doğru Kesişimi V1

  2 Doğrunun kesişim noktasının bulunması ile ilgili Grafikler EK tedir. a - Genel anlamda hazırlanmış ve formüllerle çözümlenmiş 2 doğrunun kesişimi Dogru-Dogru_Kesisim.xlsm b - A ve B Noktalarından geçen AB doğrusu ile C ve D Noktalarından geçen CD doğrusunun kesişimi ile ilgili olarak Kesişim...
 6. 5

  Geometri - Elips-Focal Kirişlerde Özellik-01 V1

  Odak Noktalarından Geçen Kirişlerin Özelliği Odak Noktlarından geçen Kirişlerin (PQ Kirişi) Elipsi kestiği P ve Q Noktalarından Elipse Teğetler çizildiğinde 1 - Bu teğetlerin kesişim Noktası olan K Noktası Elipsin DOĞRULTMAN Doğrusu üzerindedir. 2 - K Noktası ile F Noktasından geçen KF Doğrusu...
 7. 5

  Geometri - Elips-Focal Üçgen v1

  Elips Focal Üçgeni : Birer köşesi Elipsin Odak Noktaları ve diğer köşesi de elips üzerindeki herhangi bir nokta olan Üçgendir. "Elips Focal Üçgeninin İç Teğet Çember Merkezinin geometrik yeri yine Elips tir" olayının geometrik animasyonla anlatılmaya çalışıldığı dosya ektedir. H Sayfasında...
 8. 5

  Geometri Altın ORAN & ÜÇGEN v1

  Altın ORAN Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. (Kaynak : Vikipedi)...
 9. 5

  Geometri - Elips-Focal Kirişler Özellik-02 V1

  Odak Noktalarından Geçen Kirişlerin Özelliği Odak Noktlarından geçen 2 adet Kiriş AB Kirişi ve CD Kirişi olsun 1 - AC ve BD doğrularının kesişim Noktası olan K₁ Noktası Elipsin DOĞRULTMAN Doğrusu üzerindedir. 2 - Aynı şekilde, AD ve BC doğrularının kesişim Noktası olan K₂ Noktası da...
 10. 5

  Geometrik Animasyon - 16 v1

  Düzgün çokgen kenar uzunluğunda hareketli bir doğru ve bu doğru üzerinde noktalar bulunmaktadır. Hareketli doğru çokgenin bir kenarından diğer komşu kenara saat yönünün Tersi yönünde olmak üzere çokgen köşesi etrafında dönerek gitmektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 11. 5

  Geometrik Animasyon - 15 v1

  EPITROCHOID - EPICYCLOID a yarıçaplı bir çember (Sabit Çember) üzerinde b yarıçaplı diğer bir çember (Yuvarlanan Çember) kaymadan yuvarlanarak dönmektedir. Yuvarlanan çembere h mesafesinde alınan bir P noktasının yuvarlanma işlemi esnasındaki yörüngesi ( geometrik yeri) Epitrochoid...
 12. 5

  Geometrik Animasyon - 14 v1

  HYPOCYCLOID a yarıçaplı bir çember (Sabit Çember) içerisinde b yarıçaplı diğer bir çember (Yuvarlanan Çember) kaymadan yuvarlanarak dönmektedir. Yuvarlanan çember üzerinde alınan bir P noktasının yuvarlanma işlemi esnasındaki yörüngesi (geometrik yeri) Hypocycloid olarak tanımlanır. Burada...
 13. 5

  Geometrik Animasyon - 13 v1

  Yörüngesi elips olan ve çember içerisinde bulunan P Noktasının hareketi ile ilgili animasyon çalışması ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 14. 5

  Geometrik Animasyon - 12 v1

  Kenar uzantıları büyük bir kare yapacak şekilde 4 adet özdeş küçük kare vardır. Bu karelerin her bir kenarında ise hareketli noktalar vardır. Bu noktalar aynı hızda ve aynı yönde (burada saat dönüşü tersi yönünde) hareket etmektedir. Bu hareketli noktaları köşe kabul eden 4 adet kare ile ilgili...
 15. 5

  Geometrik Animasyon - 11 v1

  Web Diagram y = x doğrusu ve y = 3,741*x(1-x) parabolü ile elde edilen grafiksel animasyondur. 1 - y = x doğrusu üzerinde olup parabol iç bölgesinde olacak şekilde bir başlangıç noktası alınır. 2 - Başlangıç noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğru çizilir. Parabolü kestiği nokta...
 16. 5

  Geometrik Animasyon - 10 v1

  Düzgün çokgenin köşeleri, çokgenin dış bölgesindeki diğer çokgenin köşeleri ile doğrularla birleştirilmektedir. İç çokgenin köşeleri saat dönüşü tersi yönünde döndürülmektedir. Köşeler ve doğrularla ilgili animasyon ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 17. 5

  Geometrik Animasyon - 09 v1

  Seed of Life Kutsal Geometrinin sembollerinden birisidir. Bir kesişim noktası ortak olan (Burada Orijin Noktası O(0, 0)) 6 adet özdeş çember ve bu çemberlere dıştan teğet olan dış çemberden oluşan bir sembol... 6 özdeş çember üzerinde, her bir çemberde 1 adet olmak üzere 6 adet hareketli nokta...
 18. 5

  Geometrik Animasyon - 08 v1

  Seed of Life Kutsal Geometrinin sembollerinden birisidir. Bir kesişim noktası ortak olan (Burada Orijin Noktası O(0, 0)) 6 adet özdeş çember ve bu çemberlere dıştan teğet olan dış çemberden oluşan bir sembol... 6 özdeş çember üzerindeki noktaların hareketleri ile ilgili geometrik animasyon...
 19. 5

  Geometrik Animasyon - 07 v1

  Karenin iki kenarı üzerinde bulunan iki noktadan geçen doğru parçası karenin merkezine göre saat dönüşü tersi yönünde dönmektedir. Merkezleri karenin merkezinde olan çemberler de bu doğru parçasını iki noktada kesmektedir. Geometrik grafiksel animasyon ektedir. H Sayfasında ise ilgili...
 20. 5

  Geometrik Animasyon - 06 v1

  Çember içerisinde bir P Noktası alınıyor. P noktası sabit iken R Noktası Orijine göre dönerek Çember üzerinde hareket etmektedir.. Q Noktası [PR] nin Orta Noktasıdır. Kırmızı doğru ise [PR] ye DİK olup Q Noktasından geçmekte. Kırmızı doğrunun tarama dışı kalan alanı ELIPS.. Eğer P Noktası...
Üst