Sitemiz yeni bir script ile devreye alınmıştır

Tüm üyelerimizin parolaları özel bir yöntemle şifrelendiği için tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından dolayı, sitemizden yeni bir parola belirlemeniz gerekmektedir.
Hiç bir üyemizin mağdur olmaması için, eski sitemizi bir süre ExcelDosyalari.Com adresinde muhafaza etmekteyiz. Aynı bilgileriniz ile ExcelDosyalari.Com adresinden giriş yapabilirsiniz.
Parola Sıfırlama

excel grafik

 1. 5

  Geometri - Düzgün Çokgenler v1

  Dolu radar Tipi grafikle hazırlanmış olan dosya ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 2. 5

  Geometri - Doğru Analitiği-Doğru Uzunluğu v1

  Doğru Analitiğinde, iki nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğuna yönelik grafiksel gösterim ektedir. H sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 3. 5

  Geometri - Çember & PIZZA Teoremi v1

  PİZZA Teoremi Çember içerisindeki bir P Noktası ile Çember, EŞİT Yay Uzunlukları olacak şekilde 8, 12, 16, 20,….. Eşit dilimlere bölündüğünde Dilimlerin Alanlarında TEK Numaralı Dilimler Toplam Alanı = ÇİFT Numaralı Dilimler Toplam Alanı bağıntısı mevcuttur. H Sayfasında ise grafik...
 4. 5

  Geometri - Elips Konstruksiyonu v1

  O(0, 0) merkezli ve a yarıçaplı çember üzerinde hareketli P Noktası ile Çemberin Çap doğrusuna paralel ve merkezden d mesafe uzaklıkta bir doğru veriliyor. P Noktası Çember üzerinde hareket ettikçe, P Noktasının Paralel doğru üzerindeki dik izdüşüm noktası olan Q Noktasından geçen PQ...
 5. 5

  Grafik - Bar Grafik ile Kadın - Erkek çalışan Oranları v1

  Bar Grafik ile hazırlanmış grafik ektedir. Sektörler, Kadın - Erkek çalışan oranları üzerinde Mouse gezdirilerek seçim yapıldığında farklı bir renklendirme ile seçilen sektör grafikte farklı gösterilmektedir. Ayrıca küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralama seçimi de mevcuttur. VH...
 6. 5

  Grafik - Box Plot v1

  BOX PLOT (KUTU Grafiği) İstatistik biliminde kutu grafiği bir betimsel istatistik ve istatistiksel grafik aleti olup niceliksel verileri görsel şekilde özetlemek için Amerikan istatistikçi John Tukey tarafından kutu (bıyık) grafiği adı altında bir açıklayıcı veri analizi aracı olarak ilk defa...
 7. 5

  Grafik - Düşey bant v1

  Grafikte Düşey Bant gösterimine örnek olmak üzere, Hem verilerin ve hem de düşey bandın Bar tipi grafik kullanılarak hazırlandığı grafik ektedir.
 8. 5

  Grafik - 1024 Digits v1

  Önemli bazı SABİT sayıların (Pi, Altın Oran, e, Euler-Mascheroni, Karekök 2, Karekök 3 ve Karekök 5) 1024 basamak değerinin grafik üzerinde gösterimine yönelik çalışma ektedir. Not : 1 - Grafik Fon resimleri R sayfasındadır. R Sayfası gizlidir. İstenildiğinde görünür yapılabilir. 2 - Gerek fon...
 9. 5

  Grafik - Düşey Bant v1

  Grafiklerde düşey bant kullanımına örnek olarak hazırlanmış grafik ektedir. Burada asıl seriler bar grafiği ile gösterilmeye çalışıldı. Düşey bantlar, sütun grafiği ile elde edilmiştir.
 10. 5

  Grafik - Koordinatların Gösterimi v1

  Grafiksel gösterimde, noktaların x ve y koordinat değerlerinin x ve y eksenleri üzerinde gösterilmesinin istenmesi durumunda, 1 - XY dağılım tipi grafik kullanarak 2 - Noktalar için Hata çubukları eklenerek (eksenlere olan izdüşümleri alınacak şekilde) 3 - X ve Y değerlerini Etiket olarak...
 11. 5

  Grafik - Slopegraph v1

  Slopegraph, çizgi grafik stilinde ve genellikle karşılaştırılmaların yapılmasında kullanılan birr tip grafiktir. Doğru eğimlerinin bir değerlendirmesi gibi yorumlanması nedeniyle de Slopegraph olarak adlandırılmaktadır. Burada, 4 yıllık bir değerlendirme olarak, X Hastalığının tedavisini...
 12. 5

  Grafik - Çizgi Grafik & Hedef v1

  Çizgi Grafikte, verilerin hedefe göre değerlendirilerek, hedef üzerinde - altında olanlar için işaretçilerin ve etiketlerin farklı renklerle belirtilmesine yönelik hazırlanmış grafik ektedir. H Sayfasında ise grafik serilerinin dinamik olması ve hedefe göre değerlendirilmelerin yapılması ile...
 13. 5

  Grafik - Çizgi Grafik v1

  Çizgi Grafik ile, çok sayıda verinin grafiksel gösterimi yapılmak istendiğinde grafiğin yorumlanabilmesi problem teşkil etmektedir. Yorumlanabilmesine kolaylık getirilmesi açısından, istenilen alanlara "Zum" yapmak bir çözüm olabilir. Burada, İş Günlerinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında her 10...
 14. 5

  Geometri - Elips-Teğet&Asal Çember v1

  Elips üzerindeki P Noktasından, elipse çizilen Teğete F₁ ve F₂ Odak Noktalarından DİKMEler çizildiğinde, DİKMElerle Teğet doğrusunun kesişim noktalarının Geometrik Yeri Elipsin ASAL Çemberini verir. H Sayfasında ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 15. 5

  Geometri - Elips-Teğetler&Asal Çember v1

  Elipsin F₁ ve F₂ Odak Noktalarından EŞİT Açılarla (Açılar, elips büyük eksenine göre saat dönüşü tersi yönündeki açılardır) elde edilen P₁ ve P₂ elips üzeri noktalarından elipse teğetler çizilir. (Bu durumda P₁F₁ // P₂F₂ dir) 1 - Bu teğet doğruların kesişim noktası olan K Noktasının...
 16. 5

  Geometri - Elips - Kirişler v1

  Elipste Eşit Aralıklarla paralel kirişlere yönelik grafik ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 17. 5

  Geometri - Elips-Focal Üçgen v1

  Elips Focal Üçgeni : Birer köşesi Elipsin Odak Noktaları ve diğer köşesi de elips üzerindeki herhangi bir nokta olan Üçgendir. "Elips Focal Üçgeninin İç Teğet Çember Merkezinin geometrik yeri yine Elips tir" olayının geometrik animasyonla anlatılmaya çalışıldığı dosya ektedir. H Sayfasında...
 18. 5

  Geometri - İç içe Düzgün Çokgenler v1

  Kenar Uzunlukları EŞİT olan İç İçe Düzgün ÇOKGENLER Burada 1 - Tüm çokgenlerin kenar uzunlukları eşit olup a = 1,2 birim olarak alındı. 2 - Tüm Çokgenlerin ORTAK Geometrik Merkez Noktası Orijin Noktası O(0,0) olarak alındı. 3 - Ortak Taban Kenarı da Döndürme Açısı 0° iken (döndürme YOK iken)...
 19. 5

  Grafik - Halka & Dolu Radar v1

  258 Öğrenci Sınava girer. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil derslerinden sorular vardır. Sınav sonucu her bir ders için 100 üzerinden notlandırılmaktadır. 10 ar puanlık Dilimler halinde Kız - Erkek olmak üzere derslerin Not Dağılım grafiği istenmektedir...
 20. 5

  Geometrik Animasyon - 16 v1

  Düzgün çokgen kenar uzunluğunda hareketli bir doğru ve bu doğru üzerinde noktalar bulunmaktadır. Hareketli doğru çokgenin bir kenarından diğer komşu kenara saat yönünün Tersi yönünde olmak üzere çokgen köşesi etrafında dönerek gitmektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
Üst