Sitemiz yeni bir script ile devreye alınmıştır

Tüm üyelerimizin parolaları özel bir yöntemle şifrelendiği için tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından dolayı, sitemizden yeni bir parola belirlemeniz gerekmektedir.
Hiç bir üyemizin mağdur olmaması için, eski sitemizi bir süre ExcelDosyalari.Com adresinde muhafaza etmekteyiz. Aynı bilgileriniz ile ExcelDosyalari.Com adresinden giriş yapabilirsiniz.
Parola Sıfırlama

elips

 1. 5

  Geometri - Elips Konstruksiyonu v1

  O(0, 0) merkezli ve a yarıçaplı çember üzerinde hareketli P Noktası ile Çemberin Çap doğrusuna paralel ve merkezden d mesafe uzaklıkta bir doğru veriliyor. P Noktası Çember üzerinde hareket ettikçe, P Noktasının Paralel doğru üzerindeki dik izdüşüm noktası olan Q Noktasından geçen PQ...
 2. OrkmesB

  Geometrik Animasyon - TUSI Çifti ile Elipsler V1

  TUSI Çifti ile Elipslerin elde edilmesine yönelik hazırlanmış Grafik... H Sayfasında ise hesaplamalar bulunmaktadır.
 3. 5

  Geometrik Animasyon - TUSI Çifti Elips V1

  TUSI Çifti : Dış Çemberin içerisinde kaymadan yuvarlanan ve dış çember yarıçapının yarıs kadar yarıçapa sahip olan Çember Elips de Çembere yukarı - aşağı (ya da sola - sağa) baskı uygulayarak yarıçapın küçültülmesi ile elde edilen geometrik şekil tanımını yaparak oluşturulan bir Grafik... H...
 4. 5

  Geometrik Animasyon - Elips Elde Edilmesi V1

  Elips Tanımı : Elips, bir düzlemde verilen iki noktaya (F1, F2) uzaklıkları toplamı sâbit olan noktaların geometrik yeridir; verilen bu iki noktaya elipsin odakları denir. Elipsin tanımından hareketle, elipsin elde edilmesine yönelik örnek Grafik... Burada, P Noktasının F1 Odak noktasına...
 5. 5

  Geometri - Elips-XY Eksen kesişimleri V1

  Elips - Doğru kesişimlerine örnek olarak hazırlanmış olan Karşılıklı Elipslerle XY Eksen kesişim nokta koordinatlarının hesaplanmasına yönelik Grafik.. Burada, kesişim noktalarının hesaplanmaları formüllerle yapılmıştır. Dosyada, Elipslerin döndürülmesiyle XY Eksenlerini kesme noktalarının...
 6. 5

  Geometri - Elips-ÇokDoğru (Düzgün Çokgen) Kesişimi V1

  Elips-Doğru kesişim noktaları koordinatlarının bulunmasına örnek olarak hazırlanmış olan Elips-Düzgün Çokgen kenarlarının kesişimine yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması formüllerle yapılmıştır. Formüller Ad Tanımlaması ile tanımlanmış ve hesaplamalarda kullanılmıştır...
 7. 5

  Geometri - Elips-Doğru Kesişimi (3Doğru) V1

  Herhangi bir P noktasından geçen ve eğimi bilinen 3 adet doğru ile, Elipsin kesişim noktalarının koordinatlarının hesaplanmasına yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması hem formüllerle ve hem de formüllerden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile yapılmaktadır...
 8. 5

  Geometri - Elips-Doğru Kesişimi V1

  Herhangi bir P noktasından geçen ve eğimi bilinen doğru ile, Elipsin kesişim noktalarının koordinatlarının hesaplanmasına yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması hem formüllerle ve hem de formüllerden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile yapılmaktadır...
 9. 5

  Geometri - Elips-Focal Kirişlerde Özellik-01 V1

  Odak Noktalarından Geçen Kirişlerin Özelliği Odak Noktlarından geçen Kirişlerin (PQ Kirişi) Elipsi kestiği P ve Q Noktalarından Elipse Teğetler çizildiğinde 1 - Bu teğetlerin kesişim Noktası olan K Noktası Elipsin DOĞRULTMAN Doğrusu üzerindedir. 2 - K Noktası ile F Noktasından geçen KF Doğrusu...
 10. 5

  Geometri - Elips-Teğet&Asal Çember v1

  Elips üzerindeki P Noktasından, elipse çizilen Teğete F₁ ve F₂ Odak Noktalarından DİKMEler çizildiğinde, DİKMElerle Teğet doğrusunun kesişim noktalarının Geometrik Yeri Elipsin ASAL Çemberini verir. H Sayfasında ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 11. 5

  Geometri - Elips-Teğetler&Asal Çember v1

  Elipsin F₁ ve F₂ Odak Noktalarından EŞİT Açılarla (Açılar, elips büyük eksenine göre saat dönüşü tersi yönündeki açılardır) elde edilen P₁ ve P₂ elips üzeri noktalarından elipse teğetler çizilir. (Bu durumda P₁F₁ // P₂F₂ dir) 1 - Bu teğet doğruların kesişim noktası olan K Noktasının...
 12. 5

  Geometri - Elips - Kirişler v1

  Elipste Eşit Aralıklarla paralel kirişlere yönelik grafik ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 13. 5

  Geometri - Elips-Focal Üçgen v1

  Elips Focal Üçgeni : Birer köşesi Elipsin Odak Noktaları ve diğer köşesi de elips üzerindeki herhangi bir nokta olan Üçgendir. "Elips Focal Üçgeninin İç Teğet Çember Merkezinin geometrik yeri yine Elips tir" olayının geometrik animasyonla anlatılmaya çalışıldığı dosya ektedir. H Sayfasında...
 14. 5

  Geometri - Elips-Focal Kirişler Özellik-02 V1

  Odak Noktalarından Geçen Kirişlerin Özelliği Odak Noktlarından geçen 2 adet Kiriş AB Kirişi ve CD Kirişi olsun 1 - AC ve BD doğrularının kesişim Noktası olan K₁ Noktası Elipsin DOĞRULTMAN Doğrusu üzerindedir. 2 - Aynı şekilde, AD ve BC doğrularının kesişim Noktası olan K₂ Noktası da...
 15. 5

  Geometrik Animasyon - 14 v1

  HYPOCYCLOID a yarıçaplı bir çember (Sabit Çember) içerisinde b yarıçaplı diğer bir çember (Yuvarlanan Çember) kaymadan yuvarlanarak dönmektedir. Yuvarlanan çember üzerinde alınan bir P noktasının yuvarlanma işlemi esnasındaki yörüngesi (geometrik yeri) Hypocycloid olarak tanımlanır. Burada...
 16. 5

  Geometrik Animasyon - 13 v1

  Yörüngesi elips olan ve çember içerisinde bulunan P Noktasının hareketi ile ilgili animasyon çalışması ektedir. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 17. 5

  Geometrik Animasyon - 06 v1

  Çember içerisinde bir P Noktası alınıyor. P noktası sabit iken R Noktası Orijine göre dönerek Çember üzerinde hareket etmektedir.. Q Noktası [PR] nin Orta Noktasıdır. Kırmızı doğru ise [PR] ye DİK olup Q Noktasından geçmekte. Kırmızı doğrunun tarama dışı kalan alanı ELIPS.. Eğer P Noktası...
 18. 5

  Geometri - Hypotrochoid & TUSI v1

  Tanımlar HYPOTROCHOID a yarıçaplı bir çember (Sabit Çember) içerisinde b yarıçaplı diğer bir çember (Yuvarlanan Çember) kaymadan yuvarlanarak dönmektedir. Yuvarlanan çembere h mesafesinde alınan bir P noktasının yuvarlanma işlemi esnasındaki yörüngesi ( geometrik yeri) Hypotrochoid olarak...
 19. 5

  Geometri - Elips POLAR LINE v1

  Polar Line : P Noktasından geçen ve belirli bir eğimi olan doğrunun elipsi kestiği noktalar Q ve R olsun. Q ve R Noktalarından elipse teğetler çizildiğinde, bu teğetlerin kesişim noktalarının geometrik yeri doğru olmaktadır. Bu doğru Polar Line olarak adlandırılır. Bu dokumanda, P Noktası...
Üst