Sitemiz yeni bir script ile devreye alınmıştır

Tüm üyelerimizin parolaları özel bir yöntemle şifrelendiği için tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından dolayı, sitemizden yeni bir parola belirlemeniz gerekmektedir.
Hiç bir üyemizin mağdur olmaması için, eski sitemizi bir süre ExcelDosyalari.Com adresinde muhafaza etmekteyiz. Aynı bilgileriniz ile ExcelDosyalari.Com adresinden giriş yapabilirsiniz.
Parola Sıfırlama

doğru

 1. 5

  Grafik - 2D transformation - Yansıma(Simetri) V1

  Grafikte (2 boyut) noktaların, doğruların ya da şekillerin koordinat değerlerine dönüşüm uygulanması metodlarından biri olan yansıma (simetri) ye yönelik hazırlanmış Grafik.. Burada, örnek olarak Elips geometrik şekli ve P Noktasından geçen doğru ele alındı. Boyutsal parametreleri bilinen bir...
 2. 5

  Geometri - Elips Konstruksiyonu v1

  O(0, 0) merkezli ve a yarıçaplı çember üzerinde hareketli P Noktası ile Çemberin Çap doğrusuna paralel ve merkezden d mesafe uzaklıkta bir doğru veriliyor. P Noktası Çember üzerinde hareket ettikçe, P Noktasının Paralel doğru üzerindeki dik izdüşüm noktası olan Q Noktasından geçen PQ...
 3. 5

  Geometrik Animasyon - Üçgen ile Doğru Kesişim Bölgeleri V1

  Üçgen ile Doğrunun kesişimleriyle oluşan bölgelere yönelik Geometrik Animasyona örnek Grafik.. Burada, doğru, Üçgenin içerisinde kaymadan yuvarlanan çemberin çapı ve uzantılarının oluşturduğu doğrudur. Yuvarlanan çemberin yarıçapı, dış çember (üçgenin iç teğet çemberi) yarıçapının yarısı...
 4. 5

  Geometri - Elips-Doğru Kesişimi (3Doğru) V1

  Herhangi bir P noktasından geçen ve eğimi bilinen 3 adet doğru ile, Elipsin kesişim noktalarının koordinatlarının hesaplanmasına yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması hem formüllerle ve hem de formüllerden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile yapılmaktadır...
 5. 5

  Geometri - Elips-Doğru Kesişimi V1

  Herhangi bir P noktasından geçen ve eğimi bilinen doğru ile, Elipsin kesişim noktalarının koordinatlarının hesaplanmasına yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması hem formüllerle ve hem de formüllerden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile yapılmaktadır...
 6. 5

  Geometri - Çember-Doğru Kesişimi V1

  Çember-Doğru kesişim noktalarının bulunması ile ilgili Grafik EK tedir. Çember ile P Noktasından geçen ve belirli bir eğim açısına sahip olan doğrunun kesişimi ile ilgili olarak Kesişim Noktası Formülünden hareketle hazırlanmış Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon ile çözüme yönelik bir dosya (dosyada...
 7. 5

  Geometri - Doğru-Doğru Kesişimi V1

  2 Doğrunun kesişim noktasının bulunması ile ilgili Grafikler EK tedir. a - Genel anlamda hazırlanmış ve formüllerle çözümlenmiş 2 doğrunun kesişimi Dogru-Dogru_Kesisim.xlsm b - A ve B Noktalarından geçen AB doğrusu ile C ve D Noktalarından geçen CD doğrusunun kesişimi ile ilgili olarak Kesişim...
 8. 5

  Geometri - Elips-Focal Kirişlerde Özellik-01 V1

  Odak Noktalarından Geçen Kirişlerin Özelliği Odak Noktlarından geçen Kirişlerin (PQ Kirişi) Elipsi kestiği P ve Q Noktalarından Elipse Teğetler çizildiğinde 1 - Bu teğetlerin kesişim Noktası olan K Noktası Elipsin DOĞRULTMAN Doğrusu üzerindedir. 2 - K Noktası ile F Noktasından geçen KF Doğrusu...
 9. 5

  Geometrik Animasyon - 11 v1

  Web Diagram y = x doğrusu ve y = 3,741*x(1-x) parabolü ile elde edilen grafiksel animasyondur. 1 - y = x doğrusu üzerinde olup parabol iç bölgesinde olacak şekilde bir başlangıç noktası alınır. 2 - Başlangıç noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğru çizilir. Parabolü kestiği nokta...
 10. OrkmesB

  TC Kimlik No Kombinasyonu V1

  TC Kimlik numaralarının oluşturulması aşamasında bir kombinasyon vardır. Bu dosyadaki formüller ile yazdığınız TC Kimlik numarasının kombinasyona uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Üst