Sitemiz yeni bir script ile devreye alınmıştır

Tüm üyelerimizin parolaları özel bir yöntemle şifrelendiği için tarafımızca bilinmesi mümkün olmadığından dolayı, sitemizden yeni bir parola belirlemeniz gerekmektedir.
Hiç bir üyemizin mağdur olmaması için, eski sitemizi bir süre ExcelDosyalari.Com adresinde muhafaza etmekteyiz. Aynı bilgileriniz ile ExcelDosyalari.Com adresinden giriş yapabilirsiniz.
Parola Sıfırlama
Grafik - Dinamik İnteraktif Grafik

Grafik - Dinamik İnteraktif Grafik V1

indirmek için izniniz yok
Grafik - Dinamik İnteraktif Grafik
indirmek için izniniz yok
Dinamik İnteraktif bir grafik hazırlanabilmesi için
1 - Grafik üzerinde hareket gösterecek verilerin seçilip, grafik serilerinin oluşturulması
2 - Dinamik olması açısından da grafik serilerinin dinamik olarak Adlandırılması (Ad tanımlama ile) ve bu adlandırmaların grafik serisi olarak grafikte tanıtılması
olarak 2 temel adımı mevcuttur.

Hazırlanan dosya, daha ziyade Verilerin Seçilmesi ne yönelik olarak kullanılan yöntemlerden bazılarının kullanımına yöneliktir.

Ele alınan yöntemler
* Değer değiştirici ile Seçim
* Kaydırma Çubuğu ile Seçim
* Açılır Liste ile Seçim
* Mouse gezdirerek Seçim

Detaylı anlatmaya çalışırsak

15.03.2017 - 14.05.2017
tarihleri arasındaki Ziyaretçi Adetleri veriliyor.

1 - Başlangıç Tarihi seçilerek
2 - Bitiş tarihi için Başlangıçtan itibaren Gün Adedi (periyot) seçilecek (5 ≤ Periyot-Gün ≤ 20)
3 - Periyot içerisindeki ÖZEL bir tarih seçilecek ve diğerlerinden farklı renkle biçimlendirilecek

Dinamik İnteraktif SÜTUN Grafik istenmektedir.

1 - Minimum 5 günlük Grafik oluşturulacağından Tarih Listesi ilk 57 günlük (Normalde listede 61 gün mevcut) olarak ele alındı
2 - Değer Değiştirici ve Kaydırma Çubuğu değerleri mini = 1 ve maxi = 57 olarak belirlendi. 1 ≤ Değer ≤ 57 olarak değer atamaktadırlar. Tarih Listesinde, Atanan bu değerlere karşılık gelen Tarih, grafiğin Başlangıç Tarihi olacaktır.
3 - Açılır Liste için Referans Liste ilk 57 tarihi kapsayan listedir. Açılır listeden seçilecek Tarih, grafiğin Başlangıç Tarihi olacaktır.
4 - Değer Değiştirici, Kaydırma Çubuğu ya da Açılır Liste ile seçimlerin yapılabilmesi fonksiyonu ise Seçenek Düğmeleri ile seçim yapılarak sağlanmaktadır
5 - Başlangıç Tarihinin seçimini takiben, grafiğin kaç günlük bir Periyod içereceğinin seçimi de kaydırma çubuğu ile yapılmaktadır. (Kaydırma çubuğu, makro destekli çalışmaktadır. Çünkü periyot değişimine göre, periyot içerisindeki Özel Tarihin seçimi için kullanılan kaydırma çubuğunun maxi değerinin periyot değerine göre değişkenlik gösterecektir)
6 - Başlangıç Tarihinden itibaren Periyot Gün adedi kadar liste formüllerle oluşturulur ve bu liste grafik serilerine baz teşkil etmektedir.
7 - Bu liste periyot içerisindeki günleri kapsayacaktır. İstenilen son aşamanın sağlanması için de Periyot içerisinde Özel Tarih seçimi yapılacaktır. Bu seçim de kaydırma çubuğu ile sağlanmaktadır. Kaydırma çubuğu ile atanan değer Özel Tarihin, periyot Günleri listesinde kaçıncı sırada olduğunu verecektir. Buna göre Tarih belirlenir ve koşullu biçimlendirme ile de farklı bir dolgu renklendirilmesi yapılarak seçilen Tarihin görselliği sağlanır.

Bu aşamalara uyarak, grafik serileri hazırlanır (dosyada H sayfası) ve grafik yapılır...

Dosyada, S Sayfasında bu aşamalar yapılmaktadır....

2614


M Sayfasında ise, Mouse gezdirerek seçim yapmak ve grafiği hazırlamak işlemleri mevcuttur.
Mouse gezdirerek Seçme :

Başlangıç Tarihi seçimi için S Sayfasındaki verilerin Tarihler listesinin ilk 57 satırı ele alındı. (Son 5 satır, grafiğin minimum 5 sütun olması şartındandır)

* Module sayfasına, mouse gezdirildiğinde her bir satır için değer ataması amacıyla basit bir Function yazıldı.

* EĞERHATA(KÖPRÜ(sayu(SATIRSAY($1:1)));SATIRSAY($1:1)) formülünde Köprü fonksiyonu ve Tanımlanmış olan Function un Köprü fonksiyonu içinde kullanımı ile, başlangıç satırı 1. satır olmak üzere aşağıya doğru inilen her bir satırın numarası, "u" olarak ad tanımlanan hücreye atanmaktadır.

* İNDİS fonksiyonu ile de, Referans Listesi ve "u" adıyla tanımlı hücredeki atanmış olan değer yardımıyla Başlangıç Tarihi seçilmektedir.

* Seçilen tarihin gözlemlenebilmesi amacıyla da Koşullu Biçimlendirme ile biçimlendirilmiştir.

** Periyot içi Tarih için de aynı işlemler uygulandı. "v" adıyla tanımlanan hücreye SecV isimli Function yardımıyla değerler atanmaktadır.

2615


H Sayfasında ise, Grafik Serilerinin oluşturulması amacıyla hesaplamalar bulunmaktadır.
Ayrıca,
S Sayfasındaki Grafik ele alınarak, grafiğin yapılış aşamaları anlatılmaya çalışıldı.

2616

Yazar

İndirilme
0
Görüntüleme
28
İlk Yayınlama
Son Güncelleme
Değerlendirme
0.00 Oylama 0 İnceleme

52779 Kullanıcısının Diğer Dosyaları;

Üst